Revisió de processos operatius amb l'objectiu d'oferir la màxima qualitat a el client, reduint a l'màxim el nombre d'errors.

 

procesos3

Què és la validació de dades?

Assegura el lliurament de dades nets i clars als programes, aplicacions i serveis que ho utilizan.Dicho procés comprova la integritat i validesa de les dades que s'estan introduint en diferents programari i els seus components.
Garanteix que les dades compleixen amb els requisits i els paràmetres de qualitat.
Ajuda principalment a garantir que les dades enviades a les aplicacions connectades siguin complets, precisos, assegurances i consistents. Això s'aconsegueix a través de controls de validació de dades i regles que rutinàriament comproven la validesa de les dades. Aquestes regles generalment es defineixen en un diccionari de dades o s'implementen a través d'un programari de validació de dades.

Alguns dels tipus de validació de dades inclouen:

  • Validació de codi
  • Validació de tipus de dades
  • Validació de la franja de dades
  • Validació de restriccions
  • Validació estructurada

La validació és una verificació automàtica per garantir que les dades ingressades siguin raonables i factibles. La validació no pot garantir que les dades siguin realment precisos.

Els sistemes de gestió de bases de dades permeten la implementació d'alguns mètodes de validació útils. Aquests són necessaris perquè és més fàcil tractar d'evitar que els usuaris ingressin escombraries que intentar corregir els errors més endavant.

 

Formulari de contacte

Tornar