L'ayudem  a la implantació a la seva empresa del nou sistema ISO 9001:2015 d'Optimizació dels sistemes de gestió de la qualitat.

Implantació de sistemes de qualitat ISO 9001

iso9001

 

Sistemes d'assegurament de la qualitat en base a les normes internacionals ISO 9000, tenen com a principal objectiu garantir la qualitat del producte o servei prestat, d'acord amb una metodologia definida de treball i uns assajos registrats que proven el correcte desenvolupament de les tasques.

Sistemes de Gestió de Qualitat Total habitualment basats en el model europeu EFQM, aquests sistemes de gestió s'estenen a totes les activitats de l'empresa (incloses les activitats que no repercuteixen sobre la qualitat final dels productes i / o serveis prestats).

La nova versió del 2015 de les conegudes normes ISO 9000, no pretenen fer un canvi rupturista o profund amb el desenvolupat fins a l'actualitat, pretenen:
- Simplificar la burocràcia (eliminació del manual de qualitat, procediments i pèrdua d'importància de l'estructura documental)
- Implementar el concepte de riscos i entorn en la gestió, amb la finalitat de focalitzar esforços i recursos.
- Focalitzar-se en els processos (activitats de gestió) que permetin una optimització de l'organització (reduir la càrrega d'estructures organitzatives dedicades a la gestió documental, formal, d'arxiu, etc.
- Reduir definitivament el concepte de control de qualitat, assegurament de la qualitat i entendre la qualitat com a organització.

Guia d'interpretació de la norma

 De l'entitat de certificació INTERCER els facilitem la Guia de interpretació de la nova norma ISO 9001:2015

 

Tornar