L'ajudem a la implantació a la seva empresa del nou sistema ISO 14001:2015 de Optimizació dels sistemes de gestió medi ambiental.

 

Implantació de sistemes de qualitat

iso14001

Sistemes d'assegurament de la qualitat en base a les normes internacionals ISO 14000, tenen com a principal objectiu garantir la qualitat del producte o servei prestat, d'acord amb una metodologia definida de treball i uns assajos registrats que proven el correcte desenvolupament de les tasques.

Sistemes de Gestió de Qualitat Total habitualment basats en el model europeu EFQM, aquests sistemes de gestió s'estenen a totes les activitats de l'empresa (incloses les activitats que no repercuteixen sobre la qualitat final dels productes i / o serveis prestats).

La nova versió del 2015, no pretenen fer un canvi rupturista o profund amb el desenvolupat fins a l'actualitat, pretenen:
- Simplificar la burocràcia (eliminació del manual de qualitat, procediments i pèrdua d'importància de l'estructura documental)
- Implementar el concepte de riscos i entorn en la gestió, amb la finalitat de focalitzar esforços i recursos.
- Focalitzar-se en els processos (activitats de gestió) que permetin una optimització de l'organització (reduir la càrrega d'estructures organitzatives dedicades a la gestió documental, formal, d'arxiu, etc.
- Reduir definitivament el concepte de papers i burocràcia, i integrar les pràctiques de gestió mediambiental al dia a dia de l'empresa.

Novetats

Algunes de les novetats més significatives de la norma ISO 14001 versió 2015 poden ser la consideració de la perspectiva del cicle de vida, la gestió de riscos o la millora de l'acompliment ambiental.

La nova ISO 14001 2015 assegura a les organitzacions la completa integració de la gestió ambiental amb les estratègies de negoci.

S'ha desenvolupat per optimitzar el rendiment del Sistema de Gestió Ambiental.

Descarregar la taula comparativa ISO 14001 2015 vs 2004

Les organitzacions han d'entendre que no han d'esperar a l'últim moment per procedir a la transició de les diferents versions de les normes, ja que el risc de perdre la certificació s'incrementa i això pot suposar importants perjudicis per a l'empresa.

A hores d'ara, les persones involucrades en els Sistemes de Gestió disposen de suficient informació per realitzar la transició correctament.

Les principals novetats són:

- Incorporació del Lideratge en matèria de Gestió Ambiental i Protecció del Medi Ambient com a part necessària de l'estratègia empresarial.

- Enfocament al Cicle de Vida.

- Comunicació ambiental interna i externa més efectiva

Guia d'interpretació de la norma

De l'entidad de certificació INTERCER els facilitem la Guia ajuda a la interpretació de la nova norma ISO 14001:2015

 

Tornar