Instal·lacions auxiliars

54Amb la confiança mútua que creen els molts anys de col·laboracions per a la implementació de nous projectes i haver pogut comprovar sobre el terreny els avantatges de la col·laboració entre dues empreses competents i compenetrades, ens complau poder oferir de forma conjunta els serveis d'execució i posada en marxa d'instal·lacions que ofereix l'ara nostre associat Carrilet Servicios Intregrales SL, amb més de 30 anys d'experiència en instal·lacions industrials i de pública concurrència.

Aquesta associació ens permet oferir el servei complet de projectar i executar amb la garantia de disposar del personal qualificat per a la realització i el manteniment de tot tipus d'instal·lacions industrials, com són els sistemes contra incendis de magatzems o edificis, la climatització de naus industrials, sales blanques, instal·lacions de gas, electricitat BT i MT, o les d'energies renovables com poden ser l'energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica o les calderes de biomassa, a més de sistemes contra robatori, o domòtica.
Entre els nostres clients es troben reconeguts laboratoris, hospitals, indústries, centrals de depuració, centres docents, entitats municipals o parcs d'atraccions.

 

 Especialitats:

Aquestes son algunes de les nostres especialitats en instal·lacions auxiliars:

 

Projectes "clau en mà", que inclouen pressupostos personalitzats, tramitacions de legalització de les instal·lacions i l'execució total de la instal·lació.

Inscrits al RECI com a especialistes en instal·lació i manteniment d'aparells, equips i sistemes contra incendis.

Ara a SamSistemas Enginyería, ens podem responsabilitzar de l'execució i manteniment 24/365 de les obres i instal·lacions que projectem.

Oferim serveis elèctrics en totes les categories i modalitats regulades pel vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Dissenyem i instal·lem tot tipus d'equips per al tractament de d'aigües residuals i de processos

Som especialistes en instal·lacións de climatització, ventilació, refrigeració de processos i tractaments d'aire de tot tipus d'espais industrials, comercials i domèstics.

Tornar