Som especialistes en instal·lacións de climatització, ventilació, refrigeració de processos i tractaments d'aire de tot tipus d'espais industrials, comercials i domèstics.

Som especialistes en climatització, ventilació, refrigeració de processos i tractaments d'aire de tot tipus d'espais industrials, comercials i domésticos.Nuestra filosofia, l'estructura i el nostre equip de treball especialitzat i experimentat ens permeten oferir les millors solucions en cada cas, garantint un resultat òptim, tant si estem parlant d'un cas d'habitatge com si ens referim a espais industrials o comercials.

La nostra empresa està inscrita en el Registre d'empreses instal·ladores - mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i al Departament de Treball i Indústria.

Tipus de climatització:

  • Climatització industrial
  • Climatització comercial
  • Aire condicionat domèstic
  • Sales Blanques
Tornar