Oferim serveis elèctrics en totes les categories i modalitats regulades pel vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Tenim experiència contrastada en instal·lacions elèctriques i domòtiques, així com en el seu manteniment en tot tipus d'establiments com Centres comercials, Hospitals, Centres educatius, Hotels, Naus industrials, Laboratoris, Edificis i habitatges.

Electricitat BT:

Ampliacions

 • Ampliacions de potència
 • Canvis de tensió
 • Ampliacions de circuits

Indústria

 • Eestalvi energètic
 • Automatismes
 • Quadres elèctrics TMF1, TMF2
 • Instal·lacions elèctriques segons projectes, potències de 20 Kw a 1000 Kw
 • Trasllat de naus industrials
 • Detecció d'incendis

legalitzacions

 • Enginyeria i Projectes de instalaciónes
 • Butlletí de llum blava: Augment de potència menor de 50% contractada, canvi de titular, restitució de servei quan la suspensió del servei ha estat inferior a 1 any.
 • Butlletí de llum Blanc: Instal·lacions noves, augments de potència majors 50%, restitució de servei quan la suspensió del servei ha estat superior a 1 any.
 • Canvis de tensió.

Domòtica

La domòtica és el conjunt de sistemes capaços d'automatitzar un habitatge, local, etc. aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació, i que poden estar integrats per mitjà de xarxes interiors i exteriors de comunicació, cablejades o sense fils, i el control gaudeix de certa ubiqüitat, des de dins i fora de la llar. Es podria definir com la integració de la tecnologia en el disseny intel·ligent d'un recinte.


Nivell de confort i estalvi energètic:

 • il·luminació
 • Apagat general de totes les llums de l'habitatge.
 • Automatització de l'apagat / encès en cada punt de llum.
 • Regulació de la il·luminació segons el nivell de lluminositat ambient.
 • Automatització de tots els diferents sistemes / instal·lacions / equips dotant-los de control eficient i de fàcil maneig.
 • Integració del porter al telèfon, o del videoporter al televisor.
 • Control via Internet.
 • Gestió Multimèdia i de l'oci electrònics
 • Generació de macros i programes de forma senzilla per part de l'usuari.

Protecció patrimonial:

 • Simulació de presència.
 • Detecció de conats d'incendi, fuites de gas, fuites d'aigua.
 • Alerta mèdica. Teleassistència.
 • Tancament de persianes puntual i segur.
 • Accés a Càmeres IP

comunicacions:

 • Ubiqüitat en el control tant extern com internet, control remot des d'Internet, PC, comandaments sense fils (p PDA amb WiFi), aparellatge elèctric.
 • Transmissió d'alarmes.
 • Intercomunicacions.

 

Tornar