Ara a SamSistemas Enginyería, ens podem responsabilitzar de l'execució i manteniment 24/365 de les obres i instal·lacions que projectem.

A través del nostre partner Carrilet Servicios Intregrales SL podem oferir el servei d'instal·lació i SAT permanent 24/365, pensat perquè els nostres clients puguin sentir-se protegits davant de qualsevol eventualitat.

Oferim un servei especialitzat, ràpid i eficaç pensat per cobrir d'una manera contínua i permanent les necessitats dels nostres clients. Amb un equip humà molt professional i altament qualificat i expermientado que ens permet ocupar-nos amb les màximes garanties tant de les noves instal·lacions com els manteniments anuals que aquestes necessiten.

Oferim solucions adaptades a cada client per a la prestació de serveis de manteniento integral de les seves instal·lacions, proporcionant així una cobertura global i flexible als seus clients garantint l'òptim funcionament de les instal·lacions i processos.

La nostra associació ambCarrilet Servicios Intregrales SL ens permet comptar amb personal molt experimentat i tots els mitjans necessaris per a executar serveis de manteniment integral per a tot tipus d'edificis o instal·lacions (hospitals, indústries, laboratoris, parcs empresarials, centres comercials, edificis per a oficines, centres docents i universitats, edificis públics, instal·lacions industrials, parcs solars, etc.)

Servei tècnic:

Disposem de SERVEI TÈCNIC PROPI compost per un equip d'experts tècnics professionals en el seu treball.
Per a nosaltres, l'assistència tècnica no consisteix només en garantir la solució de l'avaria de manera ràpida i eficaç que puguin sorgir en les instal·lacions realitzades per Airnou, sinó també estar al seu costat en tot moment per donar-li la nostra col·laboració i assessorament en tot el relacionat amb la seva instal·lació.

Tipus de gestió de manteniment:

Disposem del personal il 'experiència per executar amb professionalitat QUALSEVOL dels Següents tipo de Manteniments:

Manteniment correctiu:

AQUEST tipo de Manteniment és limita a Fer REPARACIONS NOMÉS en cas d'necessitat, és a dir, és reparin o substitueixen a els Equips unicament QUAN FALLEN.

Manteniment Preventiu:

Consisteix en establir un programa d'inspeccions periòdiques, per tal de conservar l'equip en condicions d'operació adequades; permetent d'aquesta manera determinar les possibles falles que pot tenir un equip i prevenir unes un o deteriorament més gran en ell. Bàsicament és la inspecció periòdica que es fa a un equip per detectar les seves necessitats abans que el dany sigui greu.

És indispensable la realització del MANTENIMENT PREVENTIU per:

  • Assegurar el bon funcionament de les instal·lacions.
  • Millora del rendiment i la durada dels equipaments.
  • Detectar problemes menors abans que provoquin incidències de major gravetat.
  • Reducció en el nombre i importància de les avaries.
  • Disminució de despeses, acompanyada d'una millor optimització del consum energètic.

Realitzem un pla de manteniment ajustat a les necessitats dels seus equipaments i seguint les pautes i requisits exigits pel RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques), donant així la tranquil·litat a l'usuari d'utilitzar les instal·lacions dins del marc legal.

Manteniment Predictiu:

Consisteix en la inspecció periòdica del comportament de les màquines, a fi de detectar en forma precoç les falles. La informació subministrada a partir de mesuraments i anàlisi de vibracions, soroll, temperatura i altres fenòmens dinàmics existents, serveixen de base per planejar i programar el canvi de peces amb un alt grau de certesa i fiabilitat.

Manteniment Progressiu:

És aquell que es realitza sense desconèixer el desgast normal de les parts i s'executa segons normes del fabricant, en la majoria de les vegades, consisteix en revisions, canvis o lubricació cada determinat període de temps, normalment hores de treball de l'equip o unitats produïdes.

Manteniment programat o Diari:

És molt similar al progressiu, es pren tot l'equip o parts fàcilment identificables: cada determinada quantitat d'hores o de peces produïdes i quan es compleix un cicle de vida útil es fa la reparació completa.

 

Tornar