Per petit que aquest sigui, abans d'obrir qualsevol tipus de negoci, cal disposar d'una llicència d'activitat comercial.

Llicència d'obertura per a comerços

La llicència d'activitat és un document elaborat per un tècnic que reflecteix les condicions i característiques d'un local. Aquest escrit és bàsic perquè el desenvolupament de l'activitat sigui declarada apta per l'Ajuntament.

Això s'aplica a botigues de productes diversos, com ara:

 • botigues de moda
 • botigues de cosmètics
 • floristeries
 • botigues d'articles de regal
 • basars i botigues de llaminadures
 • pastisseries
 • fleques
 • gelateries

Tenint en compte la llei LPCA 20/2009 vigent en l'actualitat, les llicències d'obertura i activitat es divideixen en: Annex I, Annex II, Annex III (innòcues amb comunicació prèvia) i Annex IV. Per això en funció del negoci que vulguis iniciar i les característiques del local, l'activitat serà considerada activitat innòcua o activitat classificada. Si la teva activitat és innòcua el tràmit serà mes ràpid. En el cas que la teva activitat sigui classificada, caldrà sol·licitar prèviament un informe de compatibilitat urbanística, que, en cas de ser favorable, s'adjuntarà a la resta de la documentació.

Contingut i costos de la llicència

Els tràmits per muntar una botiga o un petit comerç poden canviar segons el municipi on et trobis i de les característiques del negoci, pel que és important estar ben informat. L'assessorament d'un expert en obertures t'ajudarà a resoldre tota la paperassa inicial i així poder començar a vendre com més aviat.

La llicència d'activitat ha de comptar amb una memòria tècnica, un plec de prescripcions tècniques, un conjunt de plans normalitzats i els pressupostos i amidaments.

La taxa de l'ajuntament per fer l'informe tècnic varia entre els 600 i els 3.000 euros en les activitats de l'annex III, que són les considerades innòcues i requereixen comunicació prèvia.

Els passos per a la llicència

Les botigues han de complir amb la normativa vigent pel que fa a accessibilitat i seguretat en cas d'incendis. A més, si es tracta d'un comerç d'alimentació, una fleca, botiga de llaminadures, gelateria ... caldrà observar també normes d'higiene, ventilació, etc.

Per sol·licitar la llicència, el primer és determinar l'activitat a desenvolupar. Posteriorment, es realitza la visita al local per prendre dades i elaborar el croquis i el plànol, s'identifica la normativa (sectorial i estatal) amb el tècnic de l'ajuntament.

A partir d'allí, s'inicien les fases del projecte, durant el qual es desenvolupen i certifiquen l'estat de les instal·lacions per part de l'enginyer.

Al final, es presenta a l'ajuntament la sol·licitud de permís d'activitat al costat del projecte tècnic. Resumint, aquests són els passos:

 • Definir l'activitat.
 • Sol·licitar un certificat de compatibilitat a l'ajuntament (per disposar de la declaració conforme l'activitat a desenvolupar és apta)
 • Contractar els serveis d'una oficina tècnica per disposar d'un informe realitzat per un enginyer / arquitecte.
 • Disposar d'un butlletí de la instal·lació elèctrica existent.
 • Disposar d'un contracte de manteniment dels extintors.
 • Adequar el local segons les especificacions tècniques que marca l'informe o el projecte tècnic.
 • Presentar a l'ajuntament la documentació i la sol·licitud de la comunicació de l'activitat.
 • Abonar la taxa a l'ajuntament per obtenir la llicència.

Finalment, recorda en el cas de realitzar reformes pot ser necessari demanar un permís d'obres o legalitzar les instal·lacions. No te la juguis i assegura't que els treballs estan supervisats per un professional.

Llicència d'Activitat Comercial Alimentari:

A efectes de llicència s'entén per comercial alimentari aquells establiments destinats a la venda de productes d'alimentació, ja siguin monovalents o polivalents, minoristes o majoristes; com supermercats, hipermercats, botigues d'alimentació, xarcuteries, fleques, fruiteries, botigues de verdures, peixateries, carnisseries, fruits tanques, menjars preparats, herbolaris, etc.

Tipologia d'establiments comercials amb venda d'alimentació:

L'Ordenança d'establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona estableix per a aquest municipi les tipologies d'establiments següents:

Establiments basats en la venda de productes d'alimentació.

 • Sistema de venda personalitzada:
  • especialistes
  • polivalents alimentaris
 • Sistema de venda en règim d'autoservei
  • autoserveis:
  • superserveis
  • supermercats
   • Petits: entre 400 i 1.299 m2 de superfície neta de venda.
   • Grans: entre 1.300 i 2.500 m2 de superfície neta de venda.
 • Establiments polivalents:
  • Hipermercats
  • gran magatzem
 • Equipaments comercials alimentaris de caràcter col·lectiu
  • Galeria comercial
  • Galeries privades d'alimentació (GPA)
  • Centres privats d'alimentació (CPA)
 • mercats municipals
 • Altres formes de venda de producció
  • Botigues de producte quotidià no alimentari
  • Botigues de conveniència
  • Botigues annexes a gasolineres
  • Qualsevol altre tipus d'establiment comercial que inclogui aliments

Salut pública:

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments en el foment i la protecció de la salut de les persones en relació als riscos derivats del consum d'aliments.

Aquesta col·laboració es dirigeix ​​principalment al control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal (comerç minorista i restauració) així com el foment de les pràctiques correctes d'higiene en la manipulació d'aliments.

Deixeu-nos ajudar-lo

A SamSistemas Enginyeria tenim una gran experiència en la tramitació d'aquest tipus de locals, tant de petits comerços alimentaris de barri, com de grans supermercats i hipermercats. Tant per a petits i mitjans comerços, com per a grans superfícies comercials, els nostres tècnics et informaran de tots els requisits necessaris, de manera que la tramitació de la teva llicència sigui ràpida, i els condicionants tècnics més complexos no et causin cap problema.

 

Tornar