L'optimització de les operacions en la cadena de subministrament és un element crucial a l'hora d'assolir un model sostenible d'empresa eficient i rendible.
 

Reorganització i reenginyeria de processos

Millora de temps i processos

Investiguem i valorem els colls d'ampolla de les línies de producció per elaborar projectes de millora de la productivitat incloent mesures per a la reducció dels percentatges de rebutjos (scraps & reworks) i optimitzant el consum de recursos a través de la racionalització de temps i processos .

Optimització de la distribució en planta

L'estudi de les necessitats productives i logístiques requerides en l'àrea productiva analitzada, acostuma a concloure en una proposta de millora de la distribució de la maquinària i els magatzems que racionalitzi i millori la logística interna i externa i els fluxos associats, millorant la qualitat del procés i simplificant la seva gestió.

 • Implantació del Lean Manufacturing System per reduir costos i eliminar el malbaratament, augmentar la flexibilitat i reduir els temps de producció.
 • Aplicar la metodologia SIX Sigma (6σ) per reduir la variabilitat dels processos i els costos de no qualitat.
 • Identificar els processos que no generen valor afegit: Reenginyeria de processos
 • Guanyar flexibilitat en els canvis de producte mitjançant tècniques SMED

Implantació de Sistemes TPM (Manteniment Progressiu Total)

Aquest sistema de manteniment té com a objectiu preveure les avaries que es produiran i poder avançar-se a elles planificant les intervencions, de manera que s'evitin les parades imprevistes que alteren el ritme de producció i es basa en la creació de 3 nivells d'intervenció, amb majors nivells de coneixement tècnic i cada un d'ells. Aquest sistema permet:

 • Distribuir la càrrega del manteniment entre el departament de producció (Operaris i Caps de torn) que realitzen les tasques més senzilles i el de manteniment, responsable dela tasques que requereixen més coneixements tècnics.
 • Reduir els temps de parada
 • Mantenir la qualitat de producció
 • Confeccionar un programa d'intervencions anual
 • Optimitzar els temps d'intervenció de l'equip de manteniment al disposar de temps per preparar els recanvis, eines i personal necessari.

Requeriments inicials del TPM

 • Maquinària en un estat de funcionament que permeti fer previsible el seu comportament en base a les anàlisis de parades. No és possible aplicar un TPM sobre una maquinària que per les seves condicions s'avaria de forma imprevista.
 • Actualment l'estat de la maquinària no permet un TPM, especialment la de mecanitzat, però també la de fosa.
 • Reparar la maquinària per a portar-la a un estat de funcionament predictible:
  • Pressupostos de reparació
  • Establiment de prioritats
  • Reposició de recanvis crítics

  Compres i aprovisionament

  La gestió de compres és, avui més que mai, un element fonamental per a garantir la rendibilitat i la competitivitat de les empreses.

 • Revisem la seva estratègia de compres des d'un punt de vista aliè al dia a dia.

 • Renegociació de compres i subcontractes segons benchmark amb empreses de la competència.

 • Estudi de subcontractació d'activitats no claus per al negoci.

 • Adequació dels nivells d'estoc per reduir el circulant (llindars de comanda, valoració de trencaments ...).

  Qualitat

 • Projectes de reducció de Costos (NO qualitat) en les diferents fases de la cadena de subministrament

 • Implantació de normes ISO: Els Sistemes de Gestió basats en normes ISO, l'organització del treball i la metodologia, estandarditza processos, assenta bases per a la millora contínua, milloren la imatge de l'empresa, i un llarg etcètera, concloent en l'augment de la confiança dels clients i de la competitivitat de la pròpia empresa.

 

Tornar