L'ajudem a optimitzar la cadena logística dels diferents processos en què incorre en la seva empresa.

Un dels objectius crítics de qualsevol empresa és aconseguir processos amb temps de cicle més curts, reducció de costos d'operació i administració, eliminació d'excessos d'inventari, aprofitament de l'espai amb inventaris reduïts, lliurament de matèria primera "just in time", o el control de material en trànsit són alguns dels desafiaments als quals ha de enfrontar-se una bona gestió de la cadena de subministrament.

Per això en primer lloc s'ha de realitzar un estudi preliminar dels costos de subministrament en els quals cada companyia incorre, considerant el que es gasta, en què es gasta, perquè es gasta i amb qui es gasta, una anàlisi essencial per localitzar les oportunitats per millorar el subministrament i racionalització de la cadena d'aprovisionament.

Hem de poder identificar les prioritats entre els processos interns de la cadena de subministraments de l'empresa, envers això identificar els processos més improductius i que han de ser millorats o eliminats, alhora que s'evita invertir diners en l'automatització de processos que resulten cars o ineficients i s'identifiquen aquells aspectes que poden generar majors estalvis de costos, recursos i temps.

Una cadena de subministrament optimitzada, que integra noves tecnologies per guanyar en eficàcia i que està ben finançada, permet a les empreses ser molt més competitives, estalviar en costos i millorar la relació amb els seus clients.

Els serveis que ofereix SamSistemas Enginyeria en matèria logística són els següents:

 • Optimització de Cadena Logística.
 • Implantació de nous models de planificació i aprovisionaments.
 • Implantació de sistema de planificació i control de la producció
 • Disseny i posada en marxa de centres i magatzems logístics
 • logística Inversa

A més de desenvolupar l'anàlisi i la implantació dels processos logístics, som capaços també d'aplicar nous models com és el cas de la logística inversa, el procés de planificació, implantació i control de forma eficient des del punt de consum cap al punt d'origen amb l'objecte de recuperar el valor dels materials o assegurar la seva correcta eliminació.

Raons per aplicar la Logística Inversa:

 • Raons econòmiques (directes o indirectes)
  • Cost de l'espai no venut
  • Cost del transport invers
  • Gestió d'estocs
  • Finançament
  • Manipulació
 • Raons legals
  • Directives Europees obliguen a un augment molt considerable dels percentatges de la reutilització, reciclatge i recuperació.
 • Raons de responsabilitat estesa
 • Canvi en el comportament del consumidor
 • Consolidació de comerç electrònic

Reptes a nivell empresarial:

 • En matèries primeres: ha de ser factible recuperar-les i reprocesarlas.
 • En el disseny dels seus productes: no només s'exigeix ​​fàcil processament i acoblament, sinó també facilitat d'desensamble (disseny per al desacoblament).
 • Els processos de planificació i processament: han de permetre la combinació de matèria primera verge, amb material reciclable.
 • La programació de producció: ha de gestionar l'alt grau de variabilitat dels productes i els seus diferents factors: quantitat, disponibilitat, oportunitat de subministrament, etc.
 • En el maneig d'inventaris: a més dels problemes anteriors, per l'alta possibilitat de deteriorament o obsolescència a causa del temps i condicions d'emmagatzematge.
 • Al mercat: noves oportunitats i nínxols (mercats verds).
 • Estratègies vinculades:
  • Estratègies per a recollida i classificació
  • Estratègia per reduir o eliminar el residu
  • Estratègia per reutilitzar o re-fabricar els recursos
  • Estratègia per reciclar
  • Estratègia per a la destrucció controlada

 

  

Tornar