Estudiem les necessitats i millors alternatives per protegir els seus actius contra incendis

A SamSistemes Enginyeria gràcies al nostre ampli domini del sector oferim serveis d'enginyeria i consultoria en protecció contra incendis i seguretat. Analitzem l'estat o riscos de les instal·lacions de protecció de la seva empresa per un cop definits tots els agents implicats i les normes a seguir, plantejar solucions de millora i optimització de les instal·lacions.

Realitzem projectes de protecció contra incendis per a:

  • Establiments industrials: segons RSCIEI (Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials).
  • Edificis i locals: Segons CTE dBi SI (Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic Seguretat en cas d'incendi)

 

Tornar