El nostre ampli equip ens permet poder oferir diversos serveis amb una alt nivell d'especialització

El nostre ampli equip ens permet poder oferir diversos serveis amb una alt nivell d'especialització i experiència:

  • Projectes d'instal·lacions industrials, protecció contra el foc, elèctriques BT i MT, ventilació, climatització de naus, fred industrial.
  • Projectes de millora de la producció: millorar la qualitat de servei, augmentar la productivitat, adaptar la capacitat dels processos, augmentar la flexibilitat en les operacions. Implantació de sistemes de manteniment progressiu total TPM.
  • Legalització d'activitats i establiments industrials, comercials, oficines, etc.
  • Dictàmens pericials, taxacions de béns i valoracions d'equips i maquinària. (Perits judicials pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya).
  • Tramitació de permisos i legalitzacions davant de les administracions
  • Projectes d'obres majors i menors

Sobre Nosaltres :: Menu

Tornar