Noticias

13En este apartado podréis acceder a un resumen de noticias aparecidas en los últimos días en los blogs de noticias tecnológicas que más nos interesan y creemos que a algunos os pueden resultar de interés. Las hay de fuentes españolas, americanas y europeas, por lo que algunas están redactadas en inglés. Confiamos en que sean de vuestro interés.

El Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat informa que ja es troba a disposició pública la Nota aclaridora sobre les inspeccions contra incendis en establiments industrials (NA-PCI 1/2019), que informa sobre la normativa d’aplicació referent al règim d’inspeccions periòdiques en aquests establiments (RD 2267/2004). Podeu descarregar el document aquí.

La principal novetat que aclareix aquesta nota és la obligació de les indústries afectades pel RD 2267/2004 de realitzar les inspeccions periòdiques d’acord amb l’article 6.c  d’aquest Decret. Aquestes inspeccions han de ser efectuades per organismes de control acreditats per ENAC i seran valides per inscriure les instal·lacions de protecció activa contra incendis dels establiments industrials. 

Qui ha de passar aquesta inspecció?
D'acord al que indica el RSCIEI, els establiments industrials (indústries, emmagatzematges industrials, tallers de reparació i estacionaments de vehicles destinats a el servei de transport de persones i transport de mercaderies i els serveis auxiliars o complementaris de les activitats anteriors) estan obligats a realitzar inspeccions periòdiques.

Periodicitat:
• 5 anys en establiments de RI baix
• 3 anys en establiments de RI mig
• i 2 anys en establiments de RI alt

 Font: Addient.com

Volver