Viatge a l'economia circular. La correcta gestió dels residus a Barcelona


Vivim en una societat que, pel que sembla, sembla que s'ha adonat de la necessitat de passar d'una economia lineal a una circular. El canvi climàtic ha fet que la població respongui a una petició del planeta


Vivim en una societat que sembla que sembla que s'ha adonat de la necessitat de passar d'una economia lineal a una circular. El canvi climàtic causat per la contaminació atmosfèrica, la invasió marina dels plàstics, la utilització desmesurada de combustibles i, en definitiva, la sobreexplotació dels nostres recursos ha fet que la població respongui a una petició del planeta. Afortunadament, comencem a tenir una conscienciació més responsable. Diferents veus d'àmbits diversos hem dit PROU.


PROU al consumisme irracional. PROU de comprar productes sobreenvasats. PROU de malgastar els nostres recursos. PROU de no entendre el nostre planeta. Ens adonem que hem de tenir en compte el cicle de vida del producte. A l'hora de dissenyar-ho, és essencial pensar que cal aprofitar-lo quan hagi esgotat la seva vida útil. Hem de poder reutilitzar-lo o, com a mínim, reciclar-lo. PROU de dissenys lineals. PROU a l'eliminació incontrolada de recursos. PROU de compres irresponsables. PROU d'excuses. Les empreses lluiten per ser competitives econòmicament i aprofitar els recursos tant com sigui possible. Necessita demostrar que són sostenibles per donar resposta a exigències mediambientals cada cop més exigents. Dins aquest context, la correcta gestió dels residus és, com no podria ser altrament, totalment imprescindible.


Imprescindible però complexa. La gran diversitat dindústries fa que es generin gran varietat de residus. Segons la procedència i la tipologia, s'haurà de determinar el tipus de tractament. És molt important codificar correctament un residu per assegurar-ne la correcta gestió, ja que, en alguns casos, poden ser altament contaminants. El Catàleg de residus de Catalunya és una eina que té com a finalitat indicar com actuar amb cada tipus de residu, de conformitat amb les directrius dictades des de la Unió Europea. Hi ha diverses figures que poden actuar com a operador d'un trasllat de residus. Totes tenen determinades obligacions segons la legislació, però no sempre tenen consciència de les obligacions i les conseqüències d'una gestió incorrecta. Hem de tenir clares les nostres responsabilitats i actuar conseqüentment o, per desgràcia, perdrem l'oportunitat de fer front als reptes marcats pel paquet d'economia circular que recentment ha aprovat la Unió Europea.


Durant molt de temps, hem conviscut amb dos catàlegs de residus, amb la complexitat que això suposa, però, afortunadament, s'han unificat i ara tenim un únic catàleg: EL CATÀLEG CATALÀ DE RESIDUS. Les empreses generadores de residus i totes les figures que intervenen en la gestió han d'entendre que la unificació del catàleg comporta una harmonia en el procés. A més, fa de guia d'una trajectòria complexa, però imprescindible, cap a una economia circular, on la jerarquia de la gestió de residus es consolida com la peça clau que il·lumina aquesta transició.


El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, entitat compromesa amb el desenvolupament professional dels enginyers, comparteix coneixement i ofereix formació en diferents àmbits, entre ells la gestió dels residus industrials. Als cursos s'intenta recolzar l'empresa per crear estratègies i actuacions de reducció de costos i millora ambiental donant les eines necessàries per garantir la traçabilitat dels residus que genera i com gestionar-los correctament.


+ TornarCONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
  X
Pregunta

Hola,
¿en que podemos ayudarte?

Abrir Chat Abrir Chat