Noticias

13En este apartado podréis acceder a un resumen de noticias aparecidas en los últimos días en los blogs de noticias tecnológicas que más nos interesan y creemos que a algunos os pueden resultar de interés. Las hay de fuentes españolas, americanas y europeas, por lo que algunas están redactadas en inglés. Confiamos en que sean de vuestro interés.

S'informa des de l'Ajuntament de Barcelona que s'ha acordat una nova suspensió que afecta la zona 22@ de la ciutat....per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents.

 

L’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (APLCCTE), que serà el marc normatiu i institucional per facilitar la progressiva adequació de la nostra realitat a les exigències que regulen l’acció climàtica, comença la recta final de la seva tramitació administrativa.

El passat 18 de desembre es va presentar a la Taula Consultiva d’Instal·lacions Elèctriques, aquest document sobre la tramitació de les instal·lacions d’autoconsum a Catalunya d’acord amb el RD 244/2019.

L'autoconsum es defineix a l’article 9 de la Llei del Sector Elèctric (LSE) com el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos i al document esmentat queden detallats tots els possibles casos, així com la seva tramitació. 

El Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat informa que ja es troba a disposició pública la Nota aclaridora sobre les inspeccions contra incendis en establiments industrials (NA-PCI 1/2019), que informa sobre la normativa d’aplicació referent al règim d’inspeccions periòdiques en aquests establiments (RD 2267/2004). Podeu descarregar el document aquí.

A quest reial decret (RD) aprovat pel Consell de Ministres el 5 d’abril passat era molt necessari perquè, després de la derogació de l’impost sobre l’energia autoconsumida o impost al sol del RD Llei 15/2018, de 5 d’octubre, i, en bona part, del RD 900/2015, havia quedat un buit legal molt gran sobre el tema de l’autoconsum elèctric.

Vivim en una societat que, sembla que per fi, s'ha adonat de la necessitat de passar d'una economia lineal a una de circular. El canvi climàtic ha fet que la població respongui a una petició del planeta

Amb el model mes bàsic, l'usuari podrà moure repetidament pesos de fins a 35 kg sense fer cap mena d'esforç.

«Hem de ser conscients que cada factura d'energia que paguem als oligopolis energètics representa un empobriment de la nostra comunitat»

La bomba de calor de aerotermia se está convirtiendo en una de las opciones más solicitadas a la hora de resolver la instalación de calefacción y climatización de cualquier espacio o vivienda. Un alto nivel de eficiencia y la comodidad de sólo depender del suministro eléctrico, evitando otros suministros continuos o discontinuos como el gas o la biomasa, decantan la balanza hacia este sistema de forma destacable.

Un depósito de agua salada de un metro cúbico podría generar hasta 15kWh

La energía puede marcar la diferencia entre un país que avanza y un país prisionero del pasado. Alemania esta impulsando una revolución renovable y la energía eólica y solar son los puntales de estas transformaciones.

Como siempre, la necesidad de algo es lo que agudiza el ingenio. De esto saben Agustín Bueno, profesor del departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, y Francisco Perucho, responsable del desguace de San Vicente del Raspeig, ambos inventores de la tecnología de la que vamos a hablar en este artículo.

Volver