Aerotèrmia i bomba de calor: Avantatges i inconvenients a Barcelona


La bomba de calor d'aerotèrmia s'està convertint en una de les opcions més sol·licitades a l'hora de resoldre la instal·lació de calefacció i climatització de qualsevol espai o vivenda. Un alt nivell d'eficiència i la comoditat de només dependre del subministrament elèctric, evitant altres subministraments continus o discontinus com el gas o la biomassa, decanten la balança cap a aquest sistema de manera destacable.


Però vegem de manera resumida els avantatges i els inconvenients d'aquest sistema tan eficient i demandat.

Els avantatges de la bomba de calor aerotèrmica:


1. Eficiència. Es tracta d'un sistema d'alta eficiència de manera que el consum és molt reduït, i l'estalvi a llarg termini considerable. El consum és molt baix, i encara que el preu del Kw/h elèctric és alt, la factura mensual per a calefacció o climatització es redueix considerablement respecte del gas.

2. Comoditat. La bomba de calor es basa en el subministrament elèctric de manera que per gaudir de l'aerotèrmia (a nivell domèstic) no cal contractar subministrament de gas, ni estar pendent d'altres subministraments com els pèl·lets, en el cas de calderes de biomassa. Aquesta raó és una de les més fortes dins de la presa de decisions habitual.

3. Neteja. Tot i que és evident que requereix manteniment, es tracta d'un sistema que no genera fum, gasos o cendres a l'edifici, per això evita problemes d'evacuació dels gasos de combustió propis d'altres opcions.


I els desavantatges de l'aerotèrmia?

1. Necessita una unitat exterior. Com les bombes de calor convencionals, les aerotèrmiques necessiten una unitat exterior i una interior, amb els problemes d'espai i d'estètica que això suposa, ja que hi ha molts casos on la ubicació de la unitat exterior és complexa si volem amagar-la.


2. Només és òptima si es fa servir per a radiació de baixa temperatura o calefacció per aire. La seva eficiència és òptima si es fa servir majoritàriament per a calefacció a baixa temperatura, ja que la generació d'aigua calenta a temperatures convencionals d'un sistema de radiadors tradicional redueix la capacitat d'estalvi. Per tant, la millor opció és utilitzar-la amb terra radiant o amb radiadors de baixa temperatura.

3.Consumeix electricitat. Cosa que, en realitat, pot ser un avantatge o un desavantatge Per què? Perquè si l'origen d'aquesta electricitat és renovable és una gran opció, però si l'origen no ho és, les emissions de CO2 derivades del seu ús són menors que en altres sistemes, però encara considerables.

4.En llocs molt freds requereix mesures auxiliars. L'eficiència de la bomba de calor d'aerotèrmia a llocs molt freds és menor. Per això, en aquells llocs on és habitual que la temperatura baixi per sota de 0ºC, el sistema ha d'incorporar mesures per pretratar l'aire amb què treballa la unitat “exterior” (que no sempre ho és del tot), com ara pous canadencs o petites resistències, per evitar problemes de “gebre” i mantenir el sistema en condicions.

5. La inversió inicial és alta en comparació d'altres opcions del meracat.


6. La potència elèctrica a contractar, i per tant la part fixa del rebut delectricitat, sol augmentar respecte a un edifici sense aerotèrmia.


Després de conèixer els problemes i els avantatges Et decidiries per una bomba de calor aerotèrmica? És una gran solució, encara que sempre recomanem un estudi detallat perquè la decisió sigui realment la més adequada... i no la més previsible.


Publicat a Ecosistemas.com


Escrit per Javier Manzanero


+ tornarCONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat