Implantació nova norma ISO 9001:2015 a BarcelonaUs ajudem en la implantació a la vostra empresa del nou sistema ISO 9001:2015 d'Optimització dels sistemes de gestió de la qualitat.


Implantació de sistemes de qualitat

Sistemes d'assegurament de la Qualitat sobre la base de les normes internacionals ISO 9000, tenen com a principal objectiu garantir la qualitat del producte o servei prestat, d'acord amb una metodologia definida de treball i uns assaigs registrats que proven el correcte desenvolupament de les tasques. Sistemes de Gestió de Qualitat Total habitualment basats en el model europeu EFQM, aquests sistemes de gestió s'estenen a totes les activitats de l'empresa (incloses les activitats que no repercuteixen sobre la qualitat final dels productes i/o serveis prestats).


La nova versió del 2015 de les conegudes normes ISO 9000, no pretenen fer un canvi rupturista o profund amb el que s'ha desenvolupat fins a l'actualitat, pretenen:


● Simplificar la burocràcia (eliminació del manual de qualitat, procediments i pèrdua d'importància de l'estructura documental)

● Implementar el concepte de riscos i entorn en la gestió, amb la finalitat de focalitzar esforços i recursos.

● Focalitzar-se en els processos (activitats de gestió) que permetin una optimització de l'organització (reduir la càrrega d'estructures organitzatives dedicades a la gestió documental, formal, d'arxiu, etc.)

● Reduir definitivament el concepte de control de qualitat, assegurament de la qualitat i entendre la qualitat com a organització.


Guia d'interpretació de la norma

De l'entitat de certificació INTERCER els facilitem la guia d'interpretació de la nova norma ISO 9001:2015


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat