Valoració de béns immobles a BarcelonaEl dictamen tenico de valoració immobiliària és un dictamen sobre el valor de mercat d'un bé immoble, vàlid davant de tercers per a Jutjats, Hisenda, Seguretat Social. A SAMSistemas Enginyeria disposem de tècnics superiors acreditats i amb molta experiència com a pèrit judicial immobiliari pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Una llarga trajectòria ens avala en defenses davant dels tribunals tant com a pèrits de part com per nomenament judicial o de part en la confecció de dictàmens tècnics per a la construcció.


El pèrit judicial immobiliari

El pèrit judicial immobiliari és un pèrit judicial especialitzat en immobles, valoració immobiliària, sinistres en edificis, etc. El perit judicial o perit forense és un professional dotat de coneixements especialitzats i reconeguts, a través dels estudis superiors, que subministra informació o opinió fundada als tribunals de justícia sobre els punts litigiosos que són matèria del seu dictamen tècnic d'obra. Hi ha dos tipus de perits, els nomenats judicialment i els proposats per una o ambdues parts, anomenats tradicionalment "pèrit de part" però des de fa anys igualats amb el perit designat pel jutge, tots dos exerceixen la mateixa influència en el judici i tots es designen com a pèrits judicials. El pèrit judicial immobiliari és capaç d'executar, aplicar i utilitzar totes les tècniques i recursos d'una forma científica per a una administració adequada dels requeriments del seu camp laboral (recol·lecció de proves, assegurament, preservació, maneig de la cadena de custòdia necessària per aclarir la veritat, etc.) i amb això efectuar informes tècnics sobre béns immobles, la seva fase d'obra i construcció, o de tipus estructural.


Valoració de béns immobles


Informe de valoració immobiliària

La taxació, tècnicament anomenada informe de valoració, és un document que subscriu un professional competent per fer-ho i té com a objectiu establir de manera justificada el valor d'un bé, d'acord amb uns criteris prèviament establerts i desenvolupant una metodologia adequada per fi proposat. La taxació d'un bé està subjecta a una estricta normativa legal que no només estableix els criteris i la metodologia per realitzar-la, sinó que també estableix qui la pot fer. Aquesta normativa, que a Espanya la constitueix una Ordre ministerial de data 30 de novembre de 1994 emesa pel Ministeri d'Economia i Hisenda, és una norma que estableix una metodologia concreta basada en unes definicions i principis que n'inspiren la redacció. Una Valoració Immobiliària és una valoració d'un immoble amb finalitats jurídiques per resoldre conflictes per herències o altres tipus de separació de béns.


Els factors que influeixen en la valoració dun immoble són:

● La ubicació.

● Els serveis propers: zones verdes, llocs d'oci, serveis escolars, metges, supermercats...

● La superfície: m2 i distribució, si té o no garatge o traster...

● La qualitat dels materials de construcció.

● La situació de l'immoble dins de l'edifici: es valora més si és orientació sud i els pisos alts.

● L'antiguitat.


Hi ha diferents mètodes que es fan servir per a la taxació encara que l'ajust entre els resultats no mostra grans diferències:

● La taxació per comparació amb altres immobles és la fórmula més estesa.

● La taxació per costos.

● La taxació basada en la capitalització de rendes.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat