Llicència d'activitat per a una clínica dental a BarcelonaSi necessites obrir la teva clínica dental, contacta'ns, podem ajudar-te amb la nostra experiència, aquí pots veure el tipus de permisos que et faran falta. Què és una clínica dental? Una clínica dental és un local on es realitzen intervencions dirigides a la salut bucal per personal qualificat. Aquestes intervencions poden ser tant per diagnosticar com per prevenir o tractar possibles malalties bucals.


Quin tipus d'establiment necessito?

Com per a la resta d'activitats, l'objectiu se centra a trobar el local que s'adapti a les exigències normatives de l'activitat amb el mínim d'inversió. Hi ha característiques comunes, com ara l'alçada mínima de 2,50 m, o característiques específiques que depenen de la superfície del local i de si l'activitat és de concurrència pública, com en aquest cas.


Quins permisos calen per obrir-la?

1. Permís d'obres


Un cop decidit el local on volem instal·lar-nos, decisió que sempre convé prendre-la amb l'assessorament d'un tècnic que conegui les necessitats i els requeriments d'aquest tipus d'activitats, i un cop realitzat el plànol de distribució del local, és molt probable que necessitem fer obres per adaptar-lo i per això haurem de sol·licitar a l'Ajuntament el pertinent permís d'obres, que inclou un projecte elaborat per un tècnic competent, que haurà de passar per la supervisió d'una entitat de control que revisarà que aquest projecte dóna compliment de tota la normativa vigent aplicable, cosa que validarà el projecte abans de realitzar les obres. Les normatives més destacades normalment són:


● Protecció passiva contra incendis: Depenent del tipus d'estructura l'haurem de protegir mitjançant pintura o projecció ignifuga.

● Ventilació: Per assegurar la qualitat de l'aire interior del local, la normativa exigeix una renovació mínima de cada hora, mitjançant l'aportació i l'extracció d'aire des de i cap a l'exterior. No confondre amb la climatització del local que no és obligatòria.

● Aïllament acústic: Depenent del tipus de maquinària i de la proximitat de l'activitat a vivendes veïnes, de vegades és necessari aïllar el local o zones del soroll.

● Instal·lació elèctrica: Cal adequar la instal·lació elèctrica per donar compliment al Reglament Elèctric de Baixa Tensió, així com caldrà un sistema d'il·luminació d'emergència.

● Zona de residus: Depenent de l'Ajuntament, com al de Barcelona, s'exigeix la reserva d'un espai per a la gestió i classificació de residus, i la mida ve imposada per la normativa.

● Sala raigs X: Quan es vol disposar d'un equip ortopant cal preveure una sala especial aïllada amb plom, i convenientment certificada, per evitar la propagació de les radiacions.

● Instal·lació de les cadires dentals: Les cadires d'assistència bucal demanen instal·lacions independents d'aire comprimit, aigua i aspiració.

● Sala Tècnica: Normalment és bona idea centralitzar la maquinària d'aspiració i de compressió d'aire en una sala tècnica conjunta, cosa que permet aïllar-les al soroll.


2. Projecte elèctric

Només pel fet de ser un establiment de pública concurrència, la normativa exigeix un projecte elèctric específic per a aquesta activitat i no n'hi ha prou amb el Butlletí elèctric habitual en altres activitats. Aquest projecte també l'ha de fer un tècnic competent i servirà de guia perquè l'instal·lador sàpiga el tipus de proteccions i cablejats que ha d'instal·lar en cada cas i segons les necessitats de potència requerides per la maquinària i la il·luminació.


3. Projecte d'activitat

Una vegada finalitzades les obres i superada la inspecció de control de l'Entitat de Control, cal redactar el projecte d'activitat que inclourà tots els punts anteriors i que caldrà presentar, prèvia aprovació de l'Entitat de Control, a l'Ajuntament juntament amb la comunicació dobertura de lestabliment. Les clíniques dentals es classifiquen com a 12.26/1c Consultori odontològic.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat