Operacions industrials a Barcelona


La optimització de les operacions a la cadena de subministrament és un element crucial a l'hora d'assolir un model sostenible d'empresa eficient i rendible.

Reorganització i reenginyeria de processos


Millora de temps i processos

Investiguem i valorem els colls d'ampolla de les línies de producció per elaborar projectes de millora de la productivitat incloent mesures per a la reducció dels percentatges de rebutjos (scraps & reworks) i optimitzant el consum de recursos a través de la racionalització de temps i processos.


Optimització de la distribució a la planta

L'estudi de les necessitats productives i logístiques requerides a l'àrea productiva analitzada, acostuma a concloure en una proposta de millora de la distribució de la maquinària i els magatzems que racionalitzi i millori la logística interna i externa i els fluxos associats, millorant la qualitat del procés i simplificant-ne la gestió.

● Implantació del Lean Manufacturing System per reduir costos i eliminar el malbaratament, augmentar la flexibilitat i reduir els temps de producció.

● Aplicar la metodologia SIX Sigma (6σ) per reduir la variabilitat dels processos i els costos de no qualitat.

● Identificar els processos que no generen valor afegit: Reenginyeria de processos

● Guanyar flexibilitat en els canvis de producte mitjançant tècniques SMED


Implantació de Sistemes TPM (Manteniment Progressiu Total)

Aquest sistema de manteniment té com a objectiu preveure les avaries que es produiran i poder avançar-s'hi planificant les intervencions, de manera que s'evitin les parades imprevistes que alteren el ritme de producció i es basa en la creació de nivells d'intervenció, amb més nivells de coneixement tècnic i cadascun d'ells. Aquest sistema permet:

● Distribuir la càrrega del manteniment entre el departament de producció (Operaris i Caps de torn) que realitzen les tasques més senzilles i el de manteniment, responsable de les tasques que requereixen més coneixements tècnics.

● Reduir els temps de parada

● Mantenir la qualitat de producció

● Confeccionar un programa d'intervencions anual

● Optimitzar els temps d'intervenció de l'equip de manteniment en disposar de temps per preparar els recanvis, les eines i el personal necessari.


Requeriments inicials del TPM

● Maquinària en un estat de funcionament que permeti fer-ne previsible el comportament en base a les anàlisis de parades. No és possible aplicar un TPM sobre una maquinària que per les seves condicions s'avaria de manera imprevista.

● Actualment l'estat de la maquinària no permet un TPM, especialment la de mecanitzat, però també la de fosa.

● Reparar la maquinària per portar-la a un estat de funcionament predictible:

◦ Pressupostos de reparació

◦ Establiment de prioritats

◦ Reposició de recanvis crítics


Compres i aprovisionament

La gestió de compres és, avui més que mai, un element fonamental per garantir la rendibilitat i la competitivitat de les empreses.

● Revisem la vostra estratègia de compres des d'un punt de vista aliè al dia a dia.

● Renegociació de compres i subcontractes segons benchmark amb empreses de la competència.

● Estudi de subcontractació d'activitats no claus per al negoci.

● Adequació dels nivells d'estoc per reduir el circulant (llindars de comanda, valoració de trencaments...)


Qualitat

● Projectes de reducció de Costos (NO qualitat) en les diferents fases de la cadena de subministrament

● Implantació de Normes ISO: Els Sistemes de Gestió basats en normes ISO, l'organització del treball i la metodologia, estandarditza processos, assenta bases per a la millora contínua, milloren la imatge de l'empresa, i un llarg etcètera, concloent en l'augment de la confiança dels clients i de la competitivitat de la pròpia empresa.


+ Tornar

CONTACTE