Valoracions de maquinària i béns mobles a BarcelonaFem informes tècnics pericials de taxació de maquinària, instal·lacions industrials, existències i béns mobles per a plets, avals bancaris, repartiments o liquidació d'actius. La valoració de maquinària i existències proporciona amb exactitud el valor dels actius, necessari per determinar capitals a assegurar a les pòlisses de risc o en conflictes per repartiments d'actius. A SAMSistemas Enginyeria disposem d'un equip de professionals amb més de 25 anys d'experiència amb els coneixements necessaris per fer informes tècnics de valoració de qualsevol tipus de maquinària i béns.


Metodologia per a taxació de maquinària

Per al càlcul de la valoració dels equips industrials cal tenir en compte els factors següents:


Base de depreciació:

La depreciació s'ha de calcular sobre la base i els mètodes constants a partir de la data que comencen a utilitzar-se els actius fixos, llevat que circumstàncies especials justifiquin un canvi. La base per al càlcul de la depreciació generalment és el cost d'adquisició o de producció del bé.


El valor residual:

Aquest valor també es coneix com el valor de salvament, el valor recuperable i el valor de rescat. Representa el valor que s'estima que es pot obtenir de la venda d'un actiu fix ja fora de servei. En altres paraules, es pot dir que, valor de rebuig, és el valor que s'estima que tindrà un bé en estar totalment depreciat.


La vida útil estimada:

Per estimar la vida útil d'un actiu fix s'han de prendre en consideració els elements següents: Ús i desgast físic esperat, Manteniment preventiu i correctiu aplicat i nivell d'obsolescència. La vida útil estimada es pot mesurar en temps, unitats de producció o distància recorreguda, segons el tipus de maquinària.


Mètodes de depreciació

Hi ha varietat de mètodes per a càlcul del valor actual d'un bé o equip, els quals s'apliquen d'acord amb la naturalesa dels actius i les operacions de l'empresa. Els més usats són les següents:

● Mètode de línia recta

● Mètode del saldo decreixent

● Mètode dels Números dígits

● Mètode d'Hores de treball


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat