Club privat de fumadors de Cannabis a BarcelonaFuncionament

Els Clubs Privats de Fumadors de Cannabis són a Espanya una activitat legal sota certes condicions que han de complir les associacions, la primera que han d'estar convenientment registrades a la Generalitat de Catalunya. Els associats poden fumar Cannabis a l'interior del local, sempre que el producte sigui subministrat pel mateix club, respectant unes certes limitacions quant a quantitats establertes per la normativa.


La concessió de la llicència depèn de cada Ajuntament, alguns tenen prohibida l'obertura actualment, altres la tenen limitada a base de condicionants de densitat i distància publicades a les seves ordenances, altres no els condicionen i tan sols ho assimilen quant a condicionants als aplicats per a activitats de pública concurrència. A la vista de l'anterior, recomanem que el primer pas a realitzar sigui el de consultar amb el departament de llicències de l'Ajuntament corresponent, les possibilitats i condicionants que apliquen per obrir aquest tipus de locals al municipi de la nostra elecció.


El local

Una vegada establerta la possibilitat d'obtenir la llicència al municipi desitjat haurem de procedir a la selecció del local, de manera que s'adapti el màxim a les necessitats tècniques d'aquest tipus de locals, per evitar sorpreses i obres innecessàries.


Les principals característiques que haurà de complir un local com aquest són:

● Sortida de fums suficient àmplia i fins i tot a la coberta de l'edifici, de manera que s'asseguri una bona capacitat d'extracció i evitar molèsties al veïnat per olors.

● Sistema de ventilació interior de tipus forçat, que impulsi aire net de l'exterior i l'extregui per la sortida de fums, incloent-hi un intercanviador de calor, segons la potència del sistema, que eviti la pèrdua d'energia quan el local està climatitzat .

● En la majoria dels casos són necessàries dues càmeres higièniques, una per a cada sexe i una adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

● Accessibilitat del local adaptada a persones de mobilitat reduïda, rampes, passadissos i portes.

● Vestíbul previ d'accés, amb doble porta que no envaeixi el carrer i que disposi d'un espai lliure de 1,5 m de diàmetre per al gir de les cadires de rodes.

● Instal·lació elèctrica actualitzada i adaptada a la normativa vigent per a locals de pública concurrència. Normalment cal el butlletí elèctric emès per l'instal·lador autoritzat, un projecte elèctric realitzat per un enginyer i superar la inspecció d'una Entitat de Control Autoritzada EAC.

● Ha de disposar de la protecció contra el foc adequada de les estructures i parets, especialment si són metàl·liques, així com de llums d'emergència i extintors. Aquestes condicions varien segons el tipus de local i la superfície.


Com a enginyeria et recomanem que ens contactes per a una primera inspecció gratuïta del local, així ens coneixem mentre comentem els punts forts i debilitats del local, per obtenir una primera idea dels costos que pot significar adaptar-ho a la normativa vigent.

p>

Tramits d'obertura

Els passos que cal seguir per obtenir la llicència d'activitat d'un club de fumadors són els següents:

● Sol·licitud informe urbanístic: No és sempre imprescindible, però a molts ajuntaments és necessari per disposar de la Seguretat que l'activitat serà permesa a l'establiment elegit i poder realitzar les obres sense cap mena de dubte.

● Llicència d'obres: Pot ser més o menys complexa depenent del tipus d'obres a realitzar, no és el mateix voler remodelar la distribució del local del tot que només haver de pintar o canviar terres.

● Projecte elèctric, per legalitzar la instal·lació conforme compleix amb la normativa vigent per a establiments de pública concurrència.

● Llicència d'activitat: És la llicència que us atorga l'ajuntament per poder exercir l'activitat. Aquest tipus de llicència d'activitat es cataloguen com a annex III.2 i requereix un projecte tècnic i la revisió per part d'una entitat de control.


Registre:

Per acabar, hauràs de crear l'associació i registrar-la al registre d'Associacions de la Generalitat, per això normalment necessitaràs els serveis d'una gestoria i probablement d'un advocat que t'assessori amb els estatuts de l'associació perquè compleixin els requisits específics exigits als Clubs Privats de Fumadors de Cannabis.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat