Depuració a Barcelona


Dissenyem i instal·lem tot tipus d'equips per al tractament d'aigües residuals i de processos


Equips de tractament:

La majoria dels processos industrials i establiments de serveis necessiten qualitats d'aigua que de vegades no es corresponen amb la font d'origen disponible, ja siguin aigües de Xarxa Pública o de Captació Pròpia (pous, rius, pantans, ... ) Disposem d'experiència i capacitat per dissenyar tota mena d'equips modulars per al tractament de l'aigua, així com per a l'execució de múltiples projectes d'enginyeria específics amb lliurament de plantes clau en mà: osmosi inversa, filtració, desmineralització, ultrafiltració, desnitrificació , descalcificació, etc...


Depuració d'aigües residuals:

Una correcta gestió dels abocaments redundarà en una disminució dels costos operatius i de la factura de l'aigua dels nostres clients, alhora que evitarà sancions indesitjables per superar els límits d'abocament establerts per la normativa corresponent. Estudiem, projectem i dissenyem solucions per a tot tipus d'abocaments, des d'aigües sanitàries o domèstiques fins als més complexos i exigents abocaments industrials. Per això s'han executat múltiples projectes incloent pretractaments i tractaments fisicoquímics, biològics, terciaris o combinació d'ells.


Assessorament:

● Assessorament Tècnic i Legal per a una correcta gestió de l'aigua.

● Assessorem i ajudem en la presa de decisions sobre les millors opcions d'inversió per millorar la qualitat tant de l'aigua d'entrada com de la d'abocament, i des del punt de vista legal compten amb el nostre suport per a la legalització de projectes, l'assessorament i tramitació de recursos a expedients, tot això derivat de la nostra experiència.

● Dissenyem i instal·lem tot tipus d'equips per al tractament d'aigües residuals i de processos.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat