Energia solar a Barcelona


Projectes "clau en mà", que inclouen pressupostos personalitzats, tramitacions de legalització de les instal·lacions i l'execució total de la instal·lació. El sol és una font d'energia gratuïta i inesgotable que no produeix emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Mitjançant l'ús de panells solars, podem recollir aquesta energia solar convertint-la en electricitat per posteriorment vendre-la a la xarxa elèctrica o utilitzar-la en benefici propi escalfant aigua per a calefacció i altres usos. Treballem amb els millors materials i disposem d'instal·ladors experimentats, que ens permeten garantir el bon funcionament i un òptim rendiment de la seva instal·lació durant molts anys, també posem a la vostra disposició contractes de manteniment.


Fotovoltaica

◦ Cobertes solars en indústries

◦ Instal·lacions en habitatges

◦ Objectiu: aprofitar l'energia del sol per generar electricitat per ser venuda a la companyia elèctrica.

◦ L'energia elèctrica produïda es ven a la companyia elèctrica a preu regulat i protegit durant 25 anys pel Reial decret.

◦ La companyia elèctrica està obligada a comprar l'electricitat generada

◦ La rendibilitat s'aconsegueix generant i venent, no generant per al consum mateix.


Energia solar


Tèrmica

◦ Instal·lacions tèrmiques per a producció d'ACS

◦ Instal·lacions tèrmiques per a climatització de piscines

◦ Instal·lacions tèrmiques per a suport al sistema de calefacció

◦ Instal·lacions tèrmiques per a suport al sistema de refrigeració

◦ Instal·lacions tèrmiques per a indústries.


Enginyeria d'energia solar tèrmica de baixa temperatura, des del disseny de la instal·lació i l'estudi de necessitats, fins a la redacció del projecte bàsic i realització d'adreces d'obra, tot això amb les màximes garanties de diligència, eficàcia, qualitat i compliment de terminis.


Energia solar


◦ Subministrament d'equips necessaris per al desenvolupament dels projectes, que van des dels col•sols fins als sistemes d'acumulació, passant pels sistemes de regulació i grups hidràulics així com accessoris per dur a terme la instal·lació.

◦ Alta rendibilitat: estalvis energètics mitjans de fins a un 70%.

◦ Baixos costos de manteniment de les instal·lacions.

◦ Reduïts terminis d'amortització.

◦ Comptabilització de la utilització d'energia amb el desenvolupament sostenible i millora del Medi Ambient.


Absorció

● Producció de fred mitjançant absorció, per a ús industrial o per a la climatització d'edificis


Energia solar


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat