Esborrany del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 a Barcelona


El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha tret a informació pública l'esborrany del II Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (PNACC), que inclou les línies d'acció a desenvolupar per part de els diferents sectors socioeconòmics del país. Aquest document serà l'instrument de planificació bàsic per promoure l'acció coordinada davant els efectes del canvi climàtic a Espanya la propera dècada, en què es definiran objectius, criteris, àmbits de treball i línies d'acció per fomentar l'adaptació i la resiliència davant del canvi del clima. Aquest esborrany del PNACC 2021-2030 defineix i descriu 81 línies d'acció sectorials organitzades en 18 àmbits de treball entre els quals destaquen salut humana, aigua i recursos hídrics, biodiversitat i àrees protegides, protecció forestal, lluita contra la desertificació, i agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. També proposa una nova governança, per facilitar la coherència de l'acció climàtica i afavorir noves pràctiques en la forma de legislar, planificar, pressupostar, gestionar i informar, com a resposta als riscos derivats del canvi climàtic, tant per a les administracions públiques com per al sector privat.


Entre les línies d'acció del nou esborrany destaquen:


Fomentar actuacions de prevenció davant dels riscos derivats de l'excés de temperatures sobre la salut així com derivats de malalties vectorials afavorides pel canvi del clima.Identificar la incidència del canvi climàtic a la qualitat de l'aire. Plantejar mesures per reduir l'estrès sobre espècies i ecosistemes per facilitar-ne l'adaptació i reforçar els corredors ecològics per afavorir les respostes d'adaptació de les espècies i actuacions per prevenir els riscos d'espècies invasores. Promoure l'adaptació de l'agricultura i la ramaderia que s'adaptarà per ajustar els recursos hídrics disponibles i també es tractaran de mitigar els riscos per a la seguretat alimentària.


Inclusió de mesures per estabilitzar i protegir la línia de costa i fomentar la presa en consideració dels regs associats al clima en la planificació territorial, d'infraestructures, urbanística a zones de costa i incorporar els criteris d'adaptació a la planificació de les àrees marines protegides. Incorporar criteris dadaptació i sidentificaran els elements del patrimoni cultural espanyol més vulnerable al canvi climàtic per definir possibles estratègies per conservar aquest patrimoni. Fomentar el turisme cultural adaptat al canvi climàtic i baix en carboni. Plantejament per revisar els protocols de prevenció, manteniment i vigilància de les infraestructures de transport considerant els riscos del canvi climàtic.


Per fer comentaris i propostes respecte a l'esborrany publicat cal utilitzar la taula d'observacions que podeu trobar en aquest enllaç, i enviar el fitxer a aquesta adreça: bzn-oecc-adaptacion@miteco.es


Documents addicionals: Annexos de l'Esborrany del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030


Fuente: Info centre


+ TornarCONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat