Obrir una botiga de roba a BarcelonaObrir un nou negoci per vendre roba no és complicat si saps el que necessites i tens clar els productes que vendràs, al mercat a què t'adreçaràs i saps escollir el local apropiat.

Escollir el local adequat


Cerca un mercat específic

Abans de buscar un local, uns proveïdors o de demanar pressupostos necessitaràs conèixer el mercat al qual vols vendre i quin tipus de Peces necessita i moltes vegades l'especialització és la clau en aquest tipus de negoci.


L'ideal per saber a quin tipus de client t'has de dirigir i quin tipus de peça has de vendre passa normalment per fer un estudi de mercat que et permeti conèixer els teus clients potencials de la zona i donar resposta als aspectes principals del teu negoci com poden ser:

● Quin tipus de persona serà el teu client?

● Quin tipus de Peces vendràs?

● Quin rang de preus treballaràs?

● Quant et costarà muntar el negoci, lloguer?

● Com ho finançaràs?

● Treballaràs sol/a o tindràs empleats? a quin cost?

● Faràs algun tipus de publicitat per promocionar-te?


Trieu el local adequat

Les botigues de roba com altres negocis exigeixen una sèrie de mesures mínimes per poder obtenir la llicència d'activitat municipal sense la qual no és possible treballar sense arriscar-se a ser multat i clausurat. Normalment els accessos han de permetre que persones amb mobilitat reduïda puguin entrar mitjançant una rampa i passadissos d'amplada suficient, els lavabos deuran possiblement estar adaptats, les alçades de la zona dedicada al públic ha de ser d'almenys 2,50m, ha d'existir ventilació suficient, la maquinària de climatització no es pot instal·lar vista a la façana, la instal·lació elèctrica ha de complir uns mínims reglamentaris. De tots aquests aspectes a considerar, un problema amb un pot significar la impossibilitat d'obrir el negoci o la necessitat d'invertir una suma de diners imprevistes. Per això et recomanem que consultis amb un tècnic especialitzat, com nosaltres, abans de contractar-lo, és per això que fem la primera visita gratuïta.


Condicions i tipus de llicència

Per obrir una botiga de roba, com en tot negoci, cal fer una sèrie de gestions i tràmits previs, que et permetran obrir sense problemes posteriors, en garantir el compliment de la normativa vigent tant de tipus estatal com també autonòmic, provincial i local. Tots els locals comercials han de disposar de la llicència d'obertura, que comporta alhora un projecte o informe tècnic i la majoria de vegades un permís d'obres previ per adaptar el local.


La llicència per a una botiga de roba

Les botigues de roba en general generen poques molèsties i contaminació, per la qual cosa a nivell municipal són considerades com a “Activitat Inòcua”, cosa que permet que els tràmits d'obtenció de la llicència d'obertura siguin força més senzills que amb altres activitats . Així doncs, necessitarem una llicència d'obertura per a activitat innòcua


Necessito un permís d'obres?

Normalment hem d'adequar el locla als nostres gustos i necessitats, per això hauràs de sol·licitar un permís a l'ajuntament per poder realitzar aquestes reformes.


El tipus de permís i el cost varia en funció del tipus d'obres a realitzar:

● Comunicació: Si no toques la distribució interior, només pintes i canvies terres o reformes l'interior de lavabos, sol ser gratuït

● Obres menors: Si has de modificar la distribució interior tirant o aixecant nous envans sense càrrega estructural. És més complex i necessitaràs tècnics que t'ajudin i comporta taxes municipals així com la certificació per una entitat acreditada

● Obres majors. Per als casos en què la reforma ha de modificar parcialment l'estructura de l'establiment. Requeriràs un tècnic que realitzi un projecte i les taxes són de nivell superior a les anteriors, així com la certificació per una entitat acreditada.


Com s'aconsegueix la llicència d'activitat?

Després de demanar el permís d'obres i disposar de l'informe o projecte tècnic d'activitat, haureu de presentar al registre de l'ajuntament el formulari de sol·licitud conjuntament amb tota la documentació i després de pagar les taxes corresponents podeu quedar habilitat directament per començar l'activitat o en alguns casos pendent d'una inspecció pels tècnics municipals per comprovar que tot s'ha fet d'acord amb la normativa.


Quant costa una llicència d'obertura?

El pressupost per disposar d'una llicència d'obertura per a una botiga de roba depèn fonamentalment dels aspectes següents:

● Del cost del projecte d'obres, si cal

● Del cost del projecte o informe tècnic d'activitat.

● Dels costos de certificació

● De les taxes municipals.

Tots aquests costos varien en funció de les particularitats del local a adequar. Per a aquest tipus de negocis no són necessaris permisos especials de manera que no sol ser molt car. Les taxes municipals depenen de la superfície del local, la ubicació i el tipus d'activitat que desenvolupeu.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat