SAT, Manteniment 24/365 a Barcelona


Ara a SAMSistemas Enginyeria, ens podem responsabilitzar de l'execució i el manteniment 24/365 de les obres i instal·lacions que projectem. A través del nostre partner Carrilet Servicios Integrales SL podem oferir el servei d'instal·lació i SAT permanent 24/365, pensat perquè els nostres clients puguin sentir-se protegits davant de qualsevol eventualitat. Oferim un servei especialitzat, ràpid i eficaç pensat per cobrir de manera continuada i permanent les necessitats dels nostres clients. Amb un equip humà molt professional i altament qualificat i experimentat que ens permet ocupar-nos amb les màximes garanties tant de les noves instal·lacions com els manteniments anuals que necessiten. Oferim solucions adaptades a cada client per a la prestació de serveis de manteniment integral de les seves instal·lacions, proporcionant així una cobertura global i flexible als seus clients garantint el funcionament òptim de les instal·lacions i processos. La nostra associació amb Carrilet Servicios Intregrales SL ens permet comptar amb personal molt experimentat i tots els mitjans necessaris per executar serveis de manteniment integral per a tot tipus d'edificis o instal·lacions (hospitals, indústries, laboratoris, parcs empresarials, centres comercials, edificis per a oficines, centres docents i universitats, edificis públics, instal·lacions industrials, parcs solars, etc.)


Servei tècnic:

Disposem de SERVEI TÈCNIC PROPI compost per un equip d'experts tècnics professionals a la feina. Per a nosaltres, l'assistència tècnica no consisteix només a garantir la solució de l'avaria de manera ràpida i eficaç que puguin sorgir a les instal·lacions realitzades per Airnou, sinó també estar al seu costat en tot moment per donar-li la nostra col·laboració i assessorament en tot allò relacionat amb la instal·lació.


Tipus de gestió de manteniment:

Disposem del personal i l'experiència per executar amb professionalitat qualsevol dels tipus de manteniment següents:


Manteniment Correctiu

Aquest tipus de manteniment es limita a fer reparacions només en cas de necessitat, és a dir, es reparen o substitueixen els equips només quan fallen.


Manteniment Preventiu

Consisteix a establir un programa d'inspeccions periòdiques, per tal de conservar l'equip en condicions d'operació adequades; permetent així determinar les possibles falles que pot tenir un equip i prevenir-ne un o deteriorament més gran. Bàsicament és la inspecció periòdica que es fa a un equip per detectar les necessitats abans que el dany sigui greu.


És indispensable la realització del MANTENIMENT PREVENTIU per:

● Assegurar el bon funcionament de les instal·lacions.

● Millora del rendiment i la durada dels equipaments.

● Detectar problemes menors abans que provoquin incidències de més gravetat.

● Reducció en el nombre i la importància de les avaries

● Disminució de despeses, acompanyada d'una millor optimització del consum energètic.


Realitzem un pla de manteniment ajustat a les necessitats dels seus equipaments i seguint les pautes i requisits exigits pel RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques), donant així la tranquil·litat a l'usuari d'utilitzar les instal·lacions dins del marc legal.


Manteniment predictiu

Consisteix en la inspecció periòdica del comportament de les màquines, a fi de detectar en forma precoç les falles. La informació subministrada a partir de mesuraments i anàlisis de vibracions, soroll, temperatura i altres fenòmens dinàmics existents serveixen de base per planejar i programar el canvi de peces amb un alt grau de certesa i fiabilitat.


Manteniment progressiu

És aquell que es realitza sense desconèixer el desgast normal de les parts i s'executa segons normes del fabricant, la majoria de vegades, consisteix en revisions, canvis o lubricació cada determinat període de temps, normalment hores de treball de l'equip o unitats produïdes.


Manteniment programat o Diari

És molt similar al progressiu, es pren tot l'equip o parts fàcilment identificables: cada determinada quantitat d'hores o peces produïdes i quan es compleix un cicle de vida útil es fa la reparació completa.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat