La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica a la recta final de la seva tramitació administrativa a Barcelona


L'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (APLCCTE), que serà el marc normatiu i institucional per facilitar la progressiva adequació de la nostra realitat a les exigències que regulen l'acció climàtica, comença la recta final de la tramitació administrativa. El nou esborrany pretén facilitar i orientar la descarbonització de l'economia espanyola el 2050. Després d'haver estat sotmès a informació i audiència públiques i incorporar-hi al·legacions resultants d'aquest procés, així com haver estat informat per altres departaments ministerials, el següent pas serà la presa en consideració per part de Consell Assessor de Medi Ambient (CAMA), principal òrgan de trobada i participació entre l'Administració General de l'Estat i els sectors socials i econòmics rellevants per al medi ambient, per després ser tractat en Conferència Sectorial amb les comunitats autònomes i pel Consell d'Estat, pas previ a la remissió a Consell de Ministres abans d'iniciar la tramitació parlamentària. Cal destacar que aquest avantprojecte de llei s'alinea amb “El Pacte Verd europeu” (The European Green Deal), acordat per la Comissió Europea el desembre de 2019, que estableix una nova estratègia de creixement per transformar la Unió Europea en una societat justa i pròspera, amb una economia moderna, eficient en l'ús dels seus recursos i competitiva, i que arribarà a la neutralitat climàtica el 2050.


Entre les noves mesures que s'incorporen a l'esborrany destaquen:

Estableix l'obligatorietat de zones de baixes emissions a municipis de més de 50.000 habitants i als territoris insulars. Crea una plataforma d'informació de punts de recàrrega.


Àmplia el percentatge dels pressupostos generals de l'Estat que hauran de contribuir als objectius en matèria de canvi climàtic i transició energètica. Estableix objectius estratègics concrets, indicadors associats i mesures d‟adaptació encaminats a mitigar els riscos en seguretat alimentària associats al canvi climàtic. Fixa que els plans, estratègies, instruments i disposicions que s'adoptin en matèria de lluita contra el canvi climàtic s'han de fer sota fórmules que garanteixin la participació dels agents socials i econòmics interessats, i del públic en general. Manté les dues grans referències temporals per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI), introduir energies renovables i ser més eficients en l'ús de l'energia: 2030 i 2050. Estableix mesures per impulsar les energies renovables. Manté un títol exclusiu per a mesures de Transició Justa.


Font: infocentre.com


+ TornarCONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat